French Revolution

Comenzi

1. Livrare in Bucuresti

- comanda minima in valoare de 300 lei (include TVA);

- transport gratuit oriunde in Bucuresti;

2. Ridicare din magazinele French Revolution

- nu exista comanda minima.

Conditii pentru plasarea comenzilor:

- comenzile primite pana in ora 12:00 se onoreaza in aceeasi zi, in limita productiei din ziua respectiva;

- comenzile pentru a doua zi se inregistreaza pana la ora 18:00, ziua curenta;

- cererea pentru ecleruri creste semnificativ in zilele de sarbatoare sau in weekend, de aceea, va recomandam sa ne contactati telefonic sau pe e-mail cu minim o zi in avans, pana la ora 18:00, pentru a va rezerva eclerurile preferatete.


Contact

Magazin Piata Victoriei:  0746 222 800

Magazin Ateneul Roman:  0755 222 800

e-mail: comenzi@frenchrevolution.ro


Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protecția Datelor) și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, French Revolution S.R.L. are obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate mai jos.

Acceptul dumneavoastră privind utilizarea datelor cu caracter personal de către Societatea French Revolution S.R.L. poate fi revocat oricând, revocarea producând efecte numai pentru viitor.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre French Revolution S.R.L. și sunt comunicate numai în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/fiscale/contractuale ce revin Societații.

Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvăluite terților în vederea transmiterii de către aceștia de oferte, mesaje publicitare sau reclame. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara teritoriului României. Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesară în vederea înregistrării comenzilor și livrării comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizării acestor date ne poate pune în imposibilitatea de a înregistra comanda dvs, de a vă livra produsele și de a vă emite facturile.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate de legea nr. 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel European 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

-       dreptul de acces la datele personale care vă privesc;

-      dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

-       dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare scopurilor menționate mai sus);

-      dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe;

-       dreptul de a depune o plângere la noi, instanței de judecată și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

-       dreptul de a vă opune prelucrării;

-       dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ați consimțit anterior.

Începând cu data intrării in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, veți beneficia și vă veți putea exrcita suplimentar:

-       dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către French Revolution S.R.L. pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line;

-       dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

-       dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legatură cu utilizarea Societății a datelor personale, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datata și semnată la sediul societății situată în București, Str. Alexandru Borneanu nr. 10 - 16, lot 2, parter, spaţiul comercial nr. 2, sector 6, în atenția Departamentului Preluare/Executare comenzi sau o puteți trimite prin e-mail la adresa: comenzi@frenchrevolution.ro.